Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement Villa Cipreses

 

 • Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet wel vooraf gemeld worden aan de eigenaar.

 • Water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen. 

 • Er is internet aanwezig in de woning. Het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP-adres. Illegaal downloaden is verboden.

 • Voor de eindschoonmaak wordt een forfait van 150 euro aangerekend. We verwachten echter wel dat het huis netjes achtergelaten wordt en het huisvuil in afgesloten zakken zit. Wanneer er extra schoonmaakwerk is, zal dit verrekend worden via de waarborg.

 • De woning is netjes en we willen dat graag zo houden. Om ongedierte in deze warme regio te vermijden, vragen we om huishoudelijk afval in afgesloten plastic zakken te doen. Deze grijze zakken zijn aanwezig in de woning. Gelieve deze regelmatig in de containers te gooien van het punto limpio aan het ronde punt bij het binnenrijden van Canillas de Aceituno. Hier staan ook de glascontainers. Dit is op elk moment mogelijk en volledig gratis.

 • In de woning is bed- en bad- en keukenlinnen aanwezig. Gelieve de aanwezige strandlakens enkel te gebruiken rond het zwembad. Om naar het strand te gaan, heb je je eigen gerief nodig. 

 • Er zijn een vaatwasser en wasmachine aanwezig in de woning. Gelieve de bijhorende handleiding te volgen en de aanwezige producten te gebruiken.

 • Keukengerei moet gereinigd en ordelijk terug geplaatst worden. Wanneer er schade is, gelieve dit te melden aan de eigenaar.

 • Er worden nooit olie of vetresten in de gootsteen of tussen de planten gegoten.

 • De barbecue in de buitenkeuken is aangesloten op gas. U kan deze gebruiken zoals aangegeven in de handleiding. Nadien worden de BBQ en de  bakplaten en –roosters gereinigd.

 • De auto’s kunnen geparkeerd worden op de oprit.

 • De woning is voorzien voor max. 7 volwassenen en 2 kleine kinderen. Het aantal personen dat de woning betrekt, mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen of de personen te weigeren.

 • De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met de eigenaar.

 • Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode.

 • Alle voorwerpen aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

 • Het huis wordt aangeboden in zuivere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

 • Handdoeken worden om de drie dagen ververst, lakens om de week. 

 • Wanneer er bij aankomst of tijdens het verblijf iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

  • lichamelijke letsels die u overkomen in het huis, het zwembad of de   buitenomgeving van de vakantiewoning.

  • materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf.

  • diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

  • het uitvallen van de elektriciteit of het niet bevoorraad worden door stadswater (er is een ruime voorraad water voorradig in de deposits)

 • De huurder draagt zorg voor de woning. Wij hebben een gezinsvriendelijke vakantiewoning waarbij gezellig samenzijn en genieten van het Spaanse leven de troeven zijn. Als het de bedoeling is een fuif te houden, dan is ons verblijf hier niet voor geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de rustige omgeving.

 • De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de huurders zich duidelijk onverdraagzaam opstellen en de regels van een goed nabuurschap niet naleven, dit zonder terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

 • De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren. Toch kan hij zijn eigendom betreden voor het onderhoud van het zwembad, de tuin en de terrassen of bij gemelde problemen. Uiteraard gebeurt dit liefst in onderling overleg.

 • De woning kan vanaf 16 u betreden worden de eerste dag van de huur. De woning dient verlaten te worden ten  laatste om 10 u de laatste dag van de huur.

 • Gelieve de eigenaar steeds vooraf het uur van aankomst te melden (telefonisch of via mail, 1 week voor aankomst). Op deze manier kan u door de eigenaar persoonlijk onthaald worden.

 • Bij het verlaten van de woning  tijdens uw verblijf moeten de ramen, deuren en rejas steeds op slot zijn. De toegangspoort wordt dicht gedaan en afgesloten.

 • Bij het verlaten van de woning op het einde van het verblijf wordt de sleutel aan de eigenaar overhandigd of op de afgesproken plaats achtergelaten, dit in samenspraak met de eigenaar. Het huis wordt volledig afgesloten achtergelaten. De poort wordt dicht gedaan, niet afgesloten.

Annulatievoorwaarden

 • Indien u meer dan 21 dagen voor de verhuur van uw boeking afziet, wordt de betaalde waarborg als vergoeding behouden en hebben de huurders geen recht om dit bedrag terug op te eisen. Bij annulatie binnen de 21 dagen voor het ingaan van het contract (de 21ste dag erbij ingenomen) wordt de totale som van het verblijf niet terug gestort, enkel de waarborg.

 • De waarborg wordt teruggestort binnen de week na uw verblijf, tenzij er opmerkingen zijn. Alle schade door ons vastgesteld, wordt schriftelijk of via e-mail overgemaakt aan de verantwoordelijke van de boeking. Die persoon staat ook in voor de volledige vergoeding van de schade.

 • De sleutel wordt bij vertrek aan ons persoonlijk overhandigd of wordt op de afgesproken plaats achtergelaten. Bij verlies van de sleutel wordt er 60 euro per sleutel (veiligheidssleutels) afgetrokken van de waarborg (950 euro).

 • De eigenaars raden de huurders aan een annulatieverzekering af te sluiten.

 • De kussens van de terrassen moeten op de voorziene plaats gelegd worden bij storm- en regenweer of wanneer je de woning verlaat.

 

Informatie en adresgegevens van de verantwoordelijken

 

Verantwoordelijk voor de uitbating, tevens contactpersoon belast met het dagelijks of feitelijk bestuur van de vakantiewoning:

Patrick en Katelijne Vanhentenrijk-Donné

info@villacipreses.com

GSM Katelijne: +32 468 01 81 08 (na 18u)​

 

Brandveiligheid en noodprocedures

 

 • Het huishoudelijk brandreglement wordt nagezien alvorens de woning in gebruik wordt genomen.

 • In de inkomhal hangt de plattegrond waarop branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen staan vermeld.

 • Er is een EHBO-koffer aanwezig in de woning.

 • In de woning mag men niet roken. Wordt er buiten gerookt, zorg ervoor dat de peuken in de asbak terecht komen en nooit tussen de planten. Het is in de zomer erg droog en dus is alles erg ontvlambaar.

 • In de woning is geen vast telefoontoestel. Het is dus aangewezen een GSM bij zich te hebben. Een lijst met nodige en nuttige telefoonnummers hangt uit in de hal.

 • Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning is ten strengste verboden.

 • Kaarsen ontsteken in de woning of op de terrassen is niet toegelaten. Enkel theelichtjes in de daarvoor voorziene houders worden toegelaten. De houders voor deze theelichtjes zijn rijkelijk aanwezig.